ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

28 Haziran 2011 Salı


çankırı türkiye
 çankırı resimler
çankırı fotoğraflar
çankırı manzaralar
çankırı görüntüler
çankırı haber
çankırı harita
çankırı video
çankırı spor
çankırı ulaşım
çankırı iklim
çankırı tuz mağarası
çankırı taş medrese
çankırı yaren
çankırı turizm
çankırı otel
çankırı yurt
çankırı pansiyon
çankırı konaklama
çankırı konut
çankırı emlak
çankırı daire
çankırı arsa
çankırı araç
çankırı toki
çankırı satılık
çankırı kiralık
çankırı işkur
çankırı sağlık
çankırı hastahaneleri
çankırı devlet hastahanesi
çankırı valilik
çankırı belediye
çankırı emniyet
çankırı nüfus
çankırı trafik
çankırı meb
çankırı eğitim
çankırı okul
çankırı kurs
çankırı lisesi
çankırı ekonomi
çankırı sanayi
çankırı ticaret
çankırı tarım
çankırı hayvancılık
çankırı dernek
çankırı yemekleri
çankırı dağları
çankırı akarsuları
çankırı doğa
çankırı gezi
çankırı tatil
çankırı kültür
çankırı sanat
çankırı
? Bunun cevabı için Ahilikten bahsetmek gerekiyor. Ahi kelimesi Arapçada kardeş anlamına gelmektedir. Divan-i Lügat’i Türk’te Ahi kelimesinin eli açık, cömert manasına aki’dan geldiği yazılıdır. Ahi birliklerin kuruluşu 8. veya 11. yüzyıllarda olduğu sanılmaktadır. Ahilik; Anadolu Selçuklu döneminde Bizanslılara karşı Türklerin menfaatlerini korumayı, maddi ve manevi disiplin altında... olmayı, toplum huzurunu sağlanmasına yardımcı olmayı rekabet etmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple teşkilatın; sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yönleri vardır. Bu anlamda Ahilikle doğrudan ilişkisi olan Yaren Meclisi bir hayat tarzını ifade etmektedir. Anadolu Ahilerinin piri Ahi Evran (Mahmut Nurettin-Nimetullah) Horasan’da doğmuştur. İlk ciddi teşkilatlanmayı Kayseri'de yapmıştır. Moğollar Kayseri'yi zapt edip büyük bir katliam gerçekleştirmişler, bunun üzerine 
Ahi Evran direniş hattını Kırşehir’e çekmiştir. 1262 yılında Kırşehir’de büyük bir Moğol istilası ve katliamı vuku bulur ve Ahi Evran burada şehit olur. Bunun üzerine Ahi Evran şeyhleri Ankara ve Çankırı’ya çekilip dağılırlar. Moğol istilasının etkileri Çankırı’da fazla hissedilmediği için Ahilik çevresinde oluşan kültürel değerler Çankırı’mızda yaren meclislerinde yaşamaya, hayat bulmaya devam etmiştir. Türklerin Çankırı ve civarını Alparslan’ın komutanlarından Emir KARATEKİN Bey'in 1082 yılında fethetmesinden bu güne kadar geçen süreçte bölge işgale uğramamış, etnik yapısının temelini oluşturan ağırlıklı Türk nüfusta hiçbir değişiklik olmamış, kökleri Orta Asya’ya uzanan bir takım adet ve ananeleri yaşatmayı, gelecek kuşaklara bırakmayı başarabilmişlerdir. 
 Yaren Meclisi çevresinde musîkimiz, sazlı sözlü oyunlarımız (atasözü, bilmece, fıkra, mani, ağıt, şiir, tekerleme vb.) yemeklerimiz, örf ve adetlerimiz, giyim kuşamımız, mimari anlayışımız ve tarihimiz şekillenmiştir. "Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet etmeyi" ifadesi Çankırı’mızda bir hayat ilkesi haline gelmiştir. Kökleri Oğuz Türklerinden gelmiş olması sebebiyle Dede Korkut’un izleri devam etmiştir. "Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul atadan görmeyince sofra çekmez ifadeleri" ile benzerlik gösterir. Genç yarenleri yetiştirmede; gündüzleri esnaf teşkilatı, akşamları da Yaren Meclisleri ile yarenlerine hakim olunur. Kendi mensuplarını bu şekilde kontrol etmiş başka bir teşkilat yoktur. Yaren Meclisi eski 
çankırı
Çankırı'ya bağlı Kızılırmak ilçesinde geçen yol Sungurlu üzerinden Çorum ile ikinci bağlantıyı sağlamaktadır. Otogar Telefon : 0.376 213 12 17 Çankırı Özlem Telefon: 444 18 18 Güven Turizm Telefon: 0.376 213 03 03 Metro Turizm Telefon: 0.376 212 14 88 - 89 Avrupa Turizm Telefon :0.376 213 81 81 Demiryolu: Çankırı ili,Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde bulunmaktadır.Ankara'dan gelen demiryolu güneyde merkeze bağlı Tüney köyünden il sınırlarına girer ve Ankara-Çankırı karayolunu izleyerek Çankırı'ya ulaşır.Buradan kuzey batıya yönelerek Korgun,Kurşunlu,Atkaracalar,Çerkeş'ten geçerek Karabük'e bağlı Eskipazar ilçesine ulaşır.İl sınırları içinde Ildızım ve Göllüce istasyonları arasında 3440 metre olan Türkiye'nin ikinci uzunluktaki tüneli bulunur.

çankırı
http://organikersag.blogspot.com.tr/