ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ORTA

ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ
ORTA İLÇE TANITIM
orta
çankırı orta
orta çankırı
orta resimler
erta fotoğraflar
orta manzaralar
orta görüntüler
orta video
orta spor
orta haber
orta harita
orta ulaşım
orta iklim
orta turizm
orta otel
orta yurt
orta pansiyon
orta konaklama
orta konut
orta emlak
orta daire
orta arsa
orta toki
orta satılık
orta lojman
orta kiralık
orta sağlık
orta hastahanesi
orta devlet hastahanesi
orta kaymakamlık
orta belediye
orta nüfus
orta emniyet
orta meb
orta eğitim
orta okul
orta kurs
orta lisesi
orta ekonomi
orta sanayi
orta ticaret 
orta tarım
orta hayvancılık
orta dernek
orta yemekleri
orta dağalrı
orta akarsuları
orta doğa
orta gezi
orta tatil
orta kültür
orta sanat
orta 
ORTA İLÇE TARİH 
 Orta İlçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, kuruluşunun M.Ö.3000'li yıllara kadar uzandığı;
 Hititler, Patlakonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Danişmentliler ile Türkmenlerin bölge üzerinde hâkimiyet kurduğu, daha sonra Osmanlı topraklarına katıldığı bilinmektedir. İlçemizde yapılan kazılar sonucunda çıkan
 Hitit çağlarına ait küp mezarlar ve yapı taşları Çankırı Müzesinde sergilenmektedir. Kazılar sırasında ortaya çıkan su kanalları, toplu halde bulunan insan iskeletleri, mezarlar, ev temelleri ile Karaağaç Yaylasındaki ören şehri denilen harabeler, 
Kalfat Yaylasındaki yıkık harabeler ve Kayılar arazisi içindeki kartal kaya kalesi gibi yerlerin bulunuşu, İlçenin ve çevresinin çok eski çağlarda kurulduğunu 
ve o çağlardan beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçeye bağlı köylerin bazılarının adlarının Kayı, Dodurga, Bayındır, Yuva, Büğdüz ve Salur gibi
 Oğuz Türkleri'ne bağlı boy isimleri oluşu Türk boylarının buralara yerleştiklerinin ispatıdır. İlçenin eski adı Karî Pazarı olup (okuyanların toplandığı yer) halk arasında Karapazar olarak bilinir. Eski tapu kayıtlarında ve şer’î mahkeme ilamlarında 
"Kari Pazar Naibine" hitabı kullanılmıştır. Kar’î’nin lügat manası okuyan, inceleyen, Kur’an-ı Kerimi kaidesine göre okumasını bilen kişi demektir. Karipazar ise Kur’an okuyanların toplantı yeri manasına gelir. Şimdiki İmam Hatip Lisesinin 
doğu kısmında bir medrese ve caminin olduğu burada Arapça, Farsça, Kur’an-ı Kerim ve dini ilimlerin okutulduğu bilinmektedir. Adı geçen yerde hala bir türbe (Osman Dede Türbesi) ve türbenin yanında caminin ve medresenin 
temelleri bulunmaktadır. Sonraları İlçenin ismi Ortaköy olarak değiştirilmiş, 19.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanunla İlçe olmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi ve 01.04.1959 tarihinde İlçe olmasıyla birlikte “Orta” olarak düzenlenmiştir.
 Bu ismin verilmesinde İlçe Merkezinin İlçeye bağlı olan köylere ve kasabalara mesafesinin ortalama bir uzaklıkta olması etkili olmuştur. İlçeye bağlı 5 Belde, 22 Köy ve 19 Mahalle bulunmaktadır. 
ORTA İLÇE COĞRAFYA
 İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesinde, Çankırı’nın batısında Ankara’nın kuzeyinde Dumanlı Dağları ile Aydos Dağı arasında kalmış düz bir plato üzerine kurulmuştur. Devrez Çayı İlçenin batısından doğar ve İlçeyi ikiye ayırarak
 Kızılırmak nehrine dökülür. Kuzeyinde Kurşunlu ve Atkaracalar, güneyinde Şabanözü, güneybatısında Çubuk, batısında Kızılcahamam, kuzeybatısında Çerkeş, doğusunda Korgun İlçeleri bulunmaktadır. Rakımı 1265 metre olup,
 kışları soğuk ve uzun, yazları kurak ve kısa geçer. En fazla yağış kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. İlçe nüfusu 2011 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 12.304 kişi olup, yüzölçümü 513 km. karedir. İlçenin Çankırı’ya uzaklığı 65 Km., Ankara’ya uzaklığı 110 Km.dir. 
ORTA İLÇE EKONOMİ
 Halkın geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Maliye : İlçemiz Malmüdürlüğü; muhasebe, tahsilat, tahakkuk, milli emlak servisleri olmak üzere 4 birimden oluşmuş olup, hizmetleri yürütmektedir. 
 Sanayi, Ticaret, Madencilik : İlçemizde Sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Linyit ve diyatomit maden yatakları bulunmaktadır. İlçede 86,5 milyon ton miktarında linyit, Büğdüz köyünde 100.000 ton ve Buğurören köyünde de 150.000 ton diyatomit madeni rezervi bulunmaktadır. Diyatomit madeni filtrasyon sektöründe kullanılmaktadır. 
ORTA İLÇE SOSYAL YAPI 
 İlçemizde genelde yapılaşma, 1 veya 2 katlı olup, avlusu içerisinde hayvan barınakları bulunmaktadır. Konutlar genellikle soba ile ısıtmakta olup ve ahşap binalardan oluşmaktadır. Daha önceleri İlçede konut sıkıntısı çekilmekte idi. 
Ancak son yıllarda yapılan hızlı yapılaşma sonucu bu sorun büyük oranda çözümlenmiştir. İlçede halen İmar İskân Bakanlığı tarafından yaptırılan 16 sosyal konut ve Kamu Kurum kurumlarından bir çoğunda lojman bulunmaktadır. Kaymakamlıkta 
1, Malmüdürlüğünde 1, İlçe Tarım Müdürlüğünde 7, Askerlik Şubesinde 2, Y.İ.B. Okulunda 30.İlçe Jandarma Komutanlığında 2,Merkez Belediye Başkanlığında 16,Cumhuriyet Savcılığında 7, D.S.İ Mühendisliği 3, Müftülükte,8 lojman bulunmaktadır.
 Hizmet Birliğince Yapılan Çalışmalar İlçemizBüğdüz,Hasanhacı,Yaylakent,Kayısağır,Kayılar,Özlü,Kırsakal,Sancar,Doğanlar grup köy yollarının 1.ve 2.Kat asfalt sathi kaplama işi yapımı,18 Adet köyümüzün köy içme suyu depolarına 18 adet güneş enerjili klorlama cihazı yaptırılması,İlçemiz,
 Derebayındır Köyü içme suyu deposu bakım ve onarımının yaptırılması, Sakaeli ve Kayıören köylerine kilitli parke taşı döşeme işinin yaptırılması ve Köylerimize 1000 torba çimento yardımları yapılmıştır. Sosyal Yaşantı : İlçemizde sinema,
 tiyatro, vb. eğlence yerleri bulunmamaktadır. Halk gelenek, görenek, adet ve an’a nelerine bağlı bulunmaktadır. İlçe halkı Devrez Çayı Kenarlarını, İlçeye bağlı 2 adet yaylayı, Kısaç Köyü kenarındaki Acı Suyu, Güldürcek Barajını ve Kalfat Korusunu mesire yerleri olarak tercih etmektedir. İş ve Çalışma Hayatı :
 Halkın büyük çoğunluğu iş aramak için, geçmiş yıllarda dışarıya göç etmiştir. Göç genellikle Ankara ve İstanbul illeri ile yurt dışına yapılmıştır. İlçemizde sosyal güvenlik kapsamında olanların sayısı fazladır. 
 ORTA İLÇE NÜFUS 
 2011 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNE GÖRE ORTA MERKEZİ VE KÖYLERİNE AİT NÜFUS İSTATİSTİĞİ İLÇE MERKEZİ BELDE VE KÖYLER TOPLAM Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 3.401 1.756 1.645 8.903 4.464 4.439 12.304 6.220 6.084 
ORTA İLÇE EĞİTİM VE KÜLTÜR
 Eğitim : Eğitim ve Kültür Durumu: İlçe merkezinde 1 Çok Programlı Lise, 1 İmam-Hatip Lisesi, 2 İlköğretim Okulu ve YİBO bulunmaktadır. İlçemize bağlı Kalfat ve Özlü Kasabalarında sekiz sınıflı İlköğretim Okulu, Yaylakent, Dodurga, Elmalık Kasabalarında ve Kayılar Köyünde birer beş sınıflı İlköğretim okulu vardır. Ayrıca Atatürk İlköğretim, 
YİBO’ Kalfat, Elmalık, Yaylakent, Özlü ve Kayılar İlköğretim Okulları bünyesinde birer Anasınıfı mevcuttur. İlçemize bağlı 2 köy ile 2 mahallede öğrenci azlığı nedeniyle ilköğretim okulları kapatılmış, öğrencileri Merkezde YİBO’ ya alınmıştır. İlçemize bağlı 6 köyden toplam
 37 öğrenci İlçe Merkezinde bulunan 1 İlköğretim okuluna 3 hat olarak taşınmaktadır. Yıllık Maliyeti,40.600,00.TL’ dir. Ayrıca bu öğrencilerimize sıcak yemek verilmektedir. Ancak, İlçemizde Bulunan okullarda 4 Sınıf Öğretmeni,1 Mobilya,3 Din Kültürü ve Ahlak,2Fen ve Teknoloji, 
1 Sosyal Bilgiler,5 Okul Öncesi ve 1 Beden Eğitimi Öğretmeni açığı mevcuttur. İlçemiz genelinde okur-yazar oranı % 97’dir. Halk Eğitim Merkezi : Yaygın eğitim faaliyetleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında;
 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı,1 Öğretmen ve 1 Hizmetli ile yürütülmektedir. 2011-2012 Yılı içerisinde, Mesleki Eğitim Kursları olarak; El Nakışları ve İğne Oyası, Katı yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu olmak üzere toplamda 3 kurs açılmış, açılan 1 adet okuma yazma kursu ile toplam
 6 okur-yazar belgesi verilmiştir. Sosyal ve kültürel kurs olarak; Sosyal Bilgiler,Türkçe,Matematik, İngilizce,Edebiyat ve Tarih olmak üzere toplam, 50 adet kurs açılmış, toplamda 1318 kursiyer bu hizmetten yararlanmıştır. İlçe Halk Kütüphanesi: İlçemizde Halk Kütüphanesi
 Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olup,450 m2 ve 3 katlıdır. 1 Müdür 1 Memur 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir. Kitap ve okuyucu bilgileri aşağıda olduğu gibidir. Kütüphanemizde 16.903 adet demirbaş kitap bulunmaktadır. 2012 yılında ödünç kitap alan okuyucu sayısı 944 kişidir. 2012 yılında okuyucu sayısı 3.479 kişidir. 
  ORTA İLÇE KÖYLERİ 
Buğurören Büğdüz Derebayındır Doğanlar Elden Gökçeören Hasanhacı Hüyük İncecik Karaağaç Kayılar Kayıören Kırsakal Kısaç Ortabayındır Sakaeli Sakarcaören Salur Sancar Tutmaççıbayındır Yenice Yuva
ORTA İLÇESİ VE KÖYLERİ VE BELDELERİ
ÖZLÜ BELDESİ
DODURGA BELDESİ
ELMALIK BELDESİ
KAFAT BELDESİ
YAYLAKENT BELDESİ
YUVA
YENİCE
TUTMAÇBAYINDIR
SANCAR

SALUR
SAKARCAÖREN
SAKAELİ
ORTABAYINDIR
KISAC
KIRSAKAL
KAYIÖREN

KAYILAR
KARAAĞAÇ

İNCECİK
HÜYÜK

HASANHACI

GÖKÇEÖREN
ELDEN
DOĞANLAR

DEREBAYINDIR
BÜĞDÜZ KÖYÜ
BUĞURÖREN
ORTA İLÇE GELENEK VE GÖRENEKLERİ
SİNSİN
ORTA İLÇEİ DİBEK DÖVME BULGUR KAYNATMA
ORTA İLÇESİ YEMEKLERİ
HOŞMERİM
BULGUR YEMEKLERİ
MALAK HAMURU