ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ÇERKEŞ

ÇANKIRI İLİ ÇERKEŞ İLÇESİ
ÇERKEŞ İLÇE TANITIM
çerkeş 
çankırı çerkeş
çerkeş çankırı
çerkeş resimler
çerkeş fotoğraflar
çerkeş manzaralar
çerkeş görüntüler
çerkeş video
çerkeş spor
çerkeş haber
çerkeş harita
çerkeş ulaşım
çerkeş iklim
çerkeş turizm
çerkeş otel
çerkeş yurt
çerkeş pansiyon
çerkeş konaklama
çerkeş konut
çerkeş emlak
çerkeş daire
çerkeş arsa
çerkeş lojman
çerkeş toki
çerkeş kiralık
çerkeş satılık
çerkeş sağlık
çerkeş hastahanesi
çerkeş devlet hastahanesi
çerkeş kaymakamlık
çerkeş belediye
çerkeş nüfus
çerkeş emniyet
çerkeş meb
çerkeş eğitim
çerkeş okul
çerkeş kurs
çerkeş lisesi
çerkeş ekonomi
çerkeş sanayi
çerkeş ticaret
çerkeş tarım
çerkeş pilav
çerkeş dernek
çerkeş yemekleri
çerkeş dağaları
çerkeş akarsuları
çerkeş gölleri
çerkeş doğa
çerkeş gezi
çerkeş tatil
çerkeş kültür
çerkeş sanat
çerkeş

 ÇERKEŞ  İLÇE TANITIM
Çok eski bir tarihe sahip olan Çerkeş İlçesi eski Bağdat yolu üzerinde kurulmuş, 1414 yılında Çankırı ili ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmış olup, 1860 yılında kaza olarak teşkilatlanmıştır.
12
Çerkeş, Doğu Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan E-80 Devlet Karayolu ve Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde kurulu bulunup, Ankara ile direkt karayolu bağlantısı vardır.
Doğusunda Atkaracalar, Batısında Eskipazar ve
 Gerede, Kuzeyinde Ovacık, Güneyinde Kızılcahamam ilçeleri vardır. Deprem kuşağı üzerinde bulunan ilçenin yüzölçümü 990 Km2 olup ortalama rakımı 1119 M dir. Belde iklimi karasal olup, kış ayları kar yağışlı ve uzun süreli olmaktadır.
3
ÇERKEŞ İLÇE NÜFUS
Son üç genel nüfus sayımına göre ilçenin nüfus durumu şöyledir.
Yılı İlçe Merkezi Köyler Toplam
2008 8.572 6.029 14.601
2000 15.536 14.083 29.619
1990 8.579 13.566 22.145
5
Aytaç Et Entegre Tesisleri ve Hey Tekstil Örme Sanayinin ilçemiz sınırları içerisinde olması nedeniyle ilçemizde işsizlik yok denecek kadar azalmış ve ilçemizde çalışmak isteyen gençler ilçemiz dışında değil ilçemizde istihdam edilmeye başlamışlardır. Aynı zamandan çevre ilçelerden ve diğer illerden söz konusu işyerlerinde çalışmak için gelen vatandaşlarımıza da istihdam olanağı sağlanıldığından, ilçemiz göç veren değil göç alan bir ilçe konumuna gelmiştir.
4
Son üç genel nüfus sayımında da görüldüğü üzere İlçemiz merkezinin nüfusu hızla artarken köylerimizin nüfusunun artmadığı görülmektedir. Bu durumdan da köylerimizden ilçe merkezine bir göç yaşandığını gözlemleyebiliriz.
İlçemiz 1990 yılı öncesinde Ankara, Karabük ve İstanbul ve diğer illere yoğun göç vermiş olup; bu gün ilçemizde söz konusu illere göç oldukça azalmıştır.
18
ÇERKEŞ İLÇE İDARE
İlçemizde Merkez ve Saçak Beldesi olmak üzere iki belediye vardır.. Bunlardan Çerkeş Belediyesi sınırları içerisinde 10, Saçak Belde Belediyesi sınırları içerisinde de 2 mahalle bulunmakta olup; ayrıca 51 köy ve bunlara bağlı 40 mahalle bulunmaktadır.
19
ÇERKEŞ İLÇE SOSYAL YAPI
a) Sosyal Yaşantı
İlçemiz merkezindeki Piri Sari hazretleri türbesi inanç turizmi açısından önemli olup, Piri Sanı Mustafa Çerkeş’ i Eserleri, Türbe ve Camisini Yaşatma Derneği söz konusu cami ve türbesinin kenarında bulunan binaları yıkıp etrafını açmak üzere satın almıştır.
ev
Türbenin etrafının açılması ile çevre düzenlemesinin yapılması ile türbe ziyaretçilerinin sayısında büyük bir artış olacaktır. Gezinti ve piknik yeri olarak da fidanlık bölgesinde 4 adet göletimiz bulunmaktadır. Ayrıca Işık Dağı Mesire yerinde piknik yapmak için çok elverişlidir.
21
ÇERKEŞ İLÇE SANAYİ VE TİCARET
b) Sanayi ve Ticaret
Yöre halkının girişimcilik ruhu zayıftır. Kurulma aşamasındaki Organize Sanayi Bölgesinin, ilin kalkınmadaki öncelikli yöre olması dolayısıyla ilgi çekeceği düşünülmektedir.
22
Küçük sanayi sitesinde bulunan 35 iş yerinde esnaf marangozluk, oto tamirciliği, kaporta ve oto boyacılığı gibi işlerle iştigal etmektedir.
ÇERKEŞ İLÇE EĞİTİM VE KÜLTÜR
24
İlçe merkezinde Çok Programlı Lise, Anadolu lisesi, Pratik Kız Sanat Okulu, Sağlık Meslek Lisesi, 3 adet İlköğretim okulu ile Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
Eğitim çağındaki toplam nüfusun % 98 i okur-yazardır. Yaklaşık % 2 civarındaki okuryazar olmayan vatandaşların yaş ortalaması 60 ın üzerindedir.
ÇERKEŞ İLÇE TARİH
ÇERKEŞ TAŞ KÖPRÜ
29
ÇERKEŞ PİLAVI
Çankırı çevresinde bulunan höyük ve tümülüs'lerdeki satıh buluntuları, Çankırı'da Neolotik devirden (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir yerleşimin varlığını ortaya koymaktadır. Özellikle Eski Tunç Devrine (M.Ö. 3000-2000) ait yerleşmelere bütün bölgede rastlanılmaktadır.
31
M.Ö. 1000'in ilk yarısında Frig istilası üzerine Çankırı da bu yeni nüfusun egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 700 yılının ilk çeyreğinde Kimmerler' in M.Ö. 600 yılının ikinci yarısından sonra ise Persler'in istila ve nüfusu altına giren Çankırı, M.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetmesi ile Perslerin hakimiyetinden çıkmıştır.
30
ÇERKEŞ GELİNCİK
GELİNCİK İSPİR ÇERMELİ VE ÇERKEŞTE EN GÜZELLERİNİ BULABİLİRSİNİZ
M.Ö. 1'nci yüzyıldan itibaren Anadolu'nun Roma hakimiyetine geçmesi ile birlikte Çankırı'da Germenikopolis ismi ile önemli bir merkez kurulmuş, Ilgaz (Olgassys), Çerkeş (Antinopolis) de önemli yerleşim merkezleri arasında yer almıştır. Roma İmparatorluğu'nun önemli bir askeri ve dini bölgesi olmuş, kilise kanunları burada yapılmıştır.
Bugüne değin Çerkeş ve yöresinde yapılan araştırmalar buranın eski bir yerleşim bölgesinin merkezi olduğunu doğrulamaktadır. Hitit, Bizans ve Romalılar dönemlerine özgü kalıntılar bu uygarlıkların yaşandığını göstermektedir. Çerkeş (Antinopolis) Antik çağlarda Paflagonya denilen batıda Filyos Irmağı, doğuda Kızılırmak, kuzeyde Karadeniz, güneyde Işık, Elden ve Aydos dağları arasındaki bölgede yer almıştır. Paflagonya antik çağlarda bir çok işgallere uğramış, dolayısı ile Anadolu tarihine uygun olarak değişik kültürleri bağrında barındırmıştır.
 Bu bölgede ve bu tarihi akış içerisinde yer aldığı kesin olan Çerkeş'in, büyük olasılıkla M.Ö. 41-32 tarihlerinde Roma Generallerinden Antonios tarafından, Antonipolis adı ile kurulduğu ve ilk kuruluş yerinin Aydınlar (Kızıllar) köyü olduğu sanılmaktadır. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması sonucunda Çerkeş, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. Anadolu'ya hakimiyet konusunda Selçuklu'lar ve Bizanslı'lar arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi (1071) Selçukluların zaferi ile sonuçlanınca, Türkler Anadolu'daki Bizans direcini kırmış ve Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Malazgirt Zaferi'nden
 üç yıl gibi kısa bir süre sonra Danişment Beyliği Komutanlarından Emir Karatekin; bu yörenin fethi için görevlendirilmiş ve 1074'de Çankırı'yı fethederek Türk topraklarına katmıştır. Anadolu'ya ilk Türkmen akınlarının başladığı bu yıllarda Çerkeş'in Türk boylarınca yerleşim alanı olarak seçildiği, günümüzde Çerkeş'e bağlı Kınık, Bedil, Bayındır, Eymür, Avşar ve Dodurga gibi köylerin adlarından da anlaşılmaktadır.
1228'de II. Kılıçarslan'ın yönetiminde Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı Çankırı (Çerkeş) ve yöresi, Kösedağı Savaşı ile Moğol egemenliği altına girmiş, 1309'da Candaroğulları Beyliği bölgede egemenliği eline geçirmiştir. 1392'de Yıldırım Beyazıd'ın Çankırı'da içinde olmak üzere Candaroğulları Beyliği'nin büyük bölümünü ele geçirmesi ile yörede Osmanlı egemenliği başlamış ise de; 1402 yılında Ankara savaşını Timur'un kazanması sonrasında, kendisine yakınlık gösteren Sinop Beyi İsfendiyar'a bu toprakların geri verilmesi ile Çerkeş yöresi yeniden Candaroğulları Beyliğinin egemenliğine geçmiştir.
1417 yılında Çelebi Mehmet tarafından ele geçirilen Çerkeş bölgesi, İsfendiyaroğulları arasındaki iç çatışmalar yüzünden, Osmanlılara sığınan Kasım Beyin yönetimine devredilmiştir.. Çankırı bölgesi Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de gerçekleştirdiği Trabzon Seferi'nden sonra tümüyle Osmanlı yönetimine girmiş ve Çankırı, Kastamonu Vilayetine bağlı Sancak Merkezi olmuştur. Çankırı Sancağına Çankırı Merkez, Çerkeş ve İskilip kazaları bağlanmıştır.
Bağdat seferine çıkan IV. Murat güzergah üzerinde bulunan Çerkeş'te bir ordugah kurarak, ordunun burada dinlenmesini emretmiştir. Atlar için kazık çakılması sırasında yeraltından boşluk sesi gelmesi ve buranın kazılması sonucu, tarihi daha da eskilere dayanan bir hamam ortaya çıkartılmıştır. Bunun üzerine IV. Murat tarafından bölgenin imar edilmesi ile görevlendirilen Silahtar Mustafa Paşa tarafından bu hamamın yanına bir cami (Muradiye Camii) ve bir hamam yaptırılmıştır. Bu gelişmeler sonucu civardan gelenlerin buraya yerleşmeleri ile günümüz Çerkeş yerleşiminin temelleri atılmıştır.
Silahtar Mustafa Paşa tarafından, IV Murat'ın emriyle yaptırılan Muradiye Camii, Padişah Abdülhamit zamanında ıslah ve tamir edilmiş olup 1944 Gerede-Bolu depremi sırasında yıkılmıştır. Günümüzde bu caminin yerinde, daha sonra inşa edilen Çarşı Camii bulunmaktadır. 1878 yılında Belediye olan Çerkeş, Cumhuriyet döneminde Çankırı iline bağlı ilçe merkezi olmuştur.
ÇERKEŞ İLÇE TARİHİ MEKANLARI
Tarihi Eserler ve Doğal Güzellikler
Çerkeş'in doğal güzellikleri arasında Örenköy Dereyayla mevkiinde bulunan mağaralar, orman içi dinlenme alanları, Işık Dağı (Sey Beli), Ilıca, Köse Hamamı ve Akbaş Çayı çevresi dikkati çekmektedir.
İlçe merkezine 3 km mesafede bulunan Orman İşletmesi Fidanlık Müdürlüğüne ait bataklık ve sazlık alan, islah edilerek halkın piknik yapabileceği bir mesire yerine dönüştürülmüştür. Ziyaretçilerin ücretli olarak girebildikleri bu mesire yerinde Gökkuşağı Alabalığı ve Aynalı Sazan yetiştirilen 4 adet sun'i gölet, masa bank tipi oturma yerleri, ocaklar, çeşmeler, çocuk parkı ve tuvaletler mevcuttur. Ayrıca, içerisinde bir şark odası bulunan misafirhane ile değişik hayvanların bulunduğu mini bir hayvanat bahçesine sahip olan mesire yerinde sportif olta balıkçılığı da yapılabilmektedir.
Çerkeş-Kızılcahamam (Ankara) karayolu üzerinde bulunan bir başka dinlenme alanı ise, Çerkeş'e 20 km mesafededir. Işık Dağının kuzey yamaçlarında yer alan mesire yerinde masa bank tipi oturma yerleri, ocaklar, çeşmeler, otopark ve tuvaletler mevcuttur. İyi bir trekking alanı olan bölgenin içerisinden Çerkeş-Kızılcahamam karayolu geçmektedir.
IV. Murat hamamı
IV. Murat tarafından Muradiye Camisine vakfedilmek amacıyla yaptırılmış , kadın ve erkekler için ayrı bölümleri olan tarihi bir hamamdır. Erkekler kısmının 8.5 × 8.5 metre ölçülerinde ahşap olan soyunma yerinden iki kubbeli soğukluk kısmına, buradan da yine 8.5 × 8.5 metre ölçülerinde haç şeklinde planlanmış yıkanma yerine geçilmektedir. Yıkanma yerinin dört köşesinde 3 × 3 metre ebadında, üstü kubbeli birer halvet vardır. Kadınlar kısmı zaman içerisinde hasar görmüş, soyunma yeri tamamen yıkılmıştır. Yıkanma kısmının önünde iki kubbeli bir kısımla, arka tarafında üzerleri kubbeli iki halveti vardır.
ÇERKEŞ İLÇE KÖYLERİ
 Köylerimiz Uzaklıkları (km) Afşar 22 Ağaca 11 Akbaş 16 Akhasan 9 Aliözü 3 Aydınlar 5 Bayındır 14 Bedil 7 Belkavak 18 Beymelik 26 Bozoğlu 4 Çakmak 31 Çalcıören 8 Çaylı 21 Çördük 21 D.Çukurören 11 Dikenli 11 Dodurga 23 Fındıcak 25 Gelik 4 Gökçeler 37 Göynükçukuru 26 Hacılar 20 Halkaoğlu 11 Kabak 16 Kadıköy 8 Kadıözü 7 Karacahöyük 26 Karamustafa 9 Karaşar 31 Karga 8 Kısaç 14 Kiremitçi 5 Kuzdere 20 Kuzören 22 Meydan 24 Örenköy 4 Örenli 18 Saraycık 14 Şeyhdoğan 4 Taşanlar 27 Türbaşı 4 Uluköy 23 Yakuplar 10 Güzelyurt 18 Yalıözü 12 Yeniköy 15 Yeşilöz 7 Yıprak 24 Yoncalı 14 Yumaklı 15 
ÇERKEŞ İLÇE YEMEKLERİ
 ÇERKEŞ MUTFAĞI Çerkeşte beslenmenin temelinde buğday ve buğday ürünleri bulunmaktadır. Tarhana, bulgur, keşkek, yarma, erişte vb. yiyecekleri ev ekonomisi çerçevesinde Çerkeş halkı kendisi üretir. Hamura çeşitli maddeler katılarak sacda, yağda, fırında ve tencerede pişirilerek çok sayıda yemek yapılmaktadır. Bükme, gözleme, cızlama, tatar böreği, para hamur, mantı, bıhtı, çullama bunların başlıcalarıdır. Tarhana, toyga, şaştımaşı, tutmaç, yarma, dene gibi çorbalarda ana madde buğday ürünleridir. En meşhur yemekleri şunlardır:
 BADIMA BÜKMESİ PIRASA DOLMASI SIRMA BAKLAVA PİRHOY SU BÖREĞİ BIHTI LOKUM HAMUR KÖFTESİ PARA HAMUR ALACAŞ (ALACA AŞ) BADIMA ÇORBASI BOHÇA HAMUR (MANTI)